برینه گی

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

اثرات تقارن و وارونگی موجود میان برخی دنیاهای موازی و دنیای ما در افسانه‌های آنان نیز به چشم می‌خورد. چهاردهم هر ماه در زمین، گرگینه ها هنگامی که در معرض نور ماه قرار می‌گیرند تبدیل به گرگ می شوند و در برخی دنیاهای موازی دیگر، که شامل دنیای انجمن زیررو‌ها نیز می‌شود، موجوداتی که با قوچ گوسفندان خاصی آلوده شده‌باشند دچار برینه‌گی شده و با قرارگرفتن در برابر ماه شب چهارده، که در میان آنان معروف به گرگ و میش است، به برّه تبدیل می شوند. از این رو زیررو ها تمایل دارند که در این زمان از دنیای ما فاصله بگیرند، یا با کمک گرفتن از نگهبانان مخصوص از گزندهای احتمالی این پدیده جلوگیری‌کنند.