ریبل نارکو

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

بانوی کارآگاهی پرآوازه که به علت استفاده از گیاهان ماوراء ابعادی، ذهن وی به سیستم حل مسئله فوق العاده ای دست پیدا کرده و به راحتی و به سرعت پروژه های بزرگی را که کارآگاهان بعدهای مختلف از حل آن عاجز می مانند، در مدت زمانِ کوتاه سه ساعت و سه دقیقه و سه ثانیه می بندد.