پانتومیم

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

جادوگری به نام پانت وجود داشت. او معتقد بود آدم‌های روی کره‌ی خاکی بیهوده از زبانشان استفاده ‌می‌کنند. آنها به هم دروغ می‌گویند، به هم خیانت می‌کنند و در دریای غلیظی از زشتی‌ها فرو رفته‌اند. کارِ پانت این بود که مراجع می‌پذیرفت. کسانی که به او مراجعه ‌می‌کردند اکثرا غمگین بودند. آنها همه کسانی بودند که می‌ترسیدند و نگران بودند که آیا دوستی‌هایشان واقعی‌ست؟ ایا کسانی که اطرافشان هستند واقعا صادق‌اند و زبان هم را می‌فهمند؟ جادوگر برای پیدا کردن جواب سوال‌هایشان راه‌حلی پیدا کرده بود. پانت هرکس را تبدیل به چیزی می‌کرد. مثلا غاز، میز، روسری، هرچیزی که نتواند سخن بگوید. قربانیانِ پانت بعد از تبدیل شکل اصطلاحا «میم» نامیده میشدند. میم‌ها، سر راه کسانی که به آنها شک کرده بودند قرار می‌گرفتند. اگر دوستانشان میفهمیدند که این موجودِ جدید که با زبان بی‌زبانی دارد دور و‌برشان می‌پلکد و سعی می‌کند چیزی را بفهماند همان دوستشان است، طلسم باطل می‌شد. اگر نه، مراجع محکوم بود تا ابد به شکل میمِ خودش باقی بماند. بعد از مدتی، جادوگر او را برمی‌گرداند و برده‌ی خودش می‌کرد. این‌ها همه شرایط اجرای قرارداد بود.