کف

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

کف نیز، همانند جلوف، فرم کوتاه شده ی «کتابخانه ی دانشکده ی فنی واقع در پردیس مرکزی» می باشد. هرچند زمان پدید آمدن این اصطلاح محل گمانه زنی های بسیار است، رواج آن با تقریب خوبی به فنی و علوم محدود می شود