کمال الملک

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

درست مثل اعضای دنیای زیر و رو افراد دیگری هم در دنیای رو هستند که با دو نام شناخته می‌شوند. یکی نامی که با آن متولد می‌شوند و دیگری نامی که با آن شناخته می‌شوند. درست مثل کمال‌الملک که نام واقعی اش محمد غفاری کاشانی بود. او، در سال ۱۳۲۶ به تاریخ تقویم زمینی‌ها متولد شد. شاید اگر آن روز خاص ناصرالدین‌شاه از مدرسه دارالفنون بازدید نمی‌کرد، یا شاید حالش خوش نبود و یا چشم‌هایش بینا، زندگی محمد غفاری این طور پیش نمی رفت. اما بعد از بازید ناصرالدین شاه از دارالفنون، زندگی او، برای همیشه زیر و رو شد. پس از آن اتاقی در دربار به محمد غفاری دادند و زمان کافی، برای نقاشی کشیدن. پس از مدتی هرکس می‌توانست بفهمد این اتاق به هدر نرفته. و او را کمال‌الملک نامیدند. عجیب است اما گویا محمد غفاری مشکل خاصی با ناصرالدین شاه که از علایم بیماری نادر، قوی و عجیبش خیرگی به دوربین در حال فیلم‌برداری بود، نداشت. هرچند که از رفتارهای نامتعارفش چنین چیزی بعید بود که با کسی کنار بیاید. بعد از مرگ ناصرالدین شاه کمال‌الملک برای تحصیل به بخش سرسبز روزمین رفت. به دستور مظفرالدین شاه به ایران بازگشت اما با فرمانروای آن دوره دچار مشکل شد و برای مدتی به عراق سفر کرد. کمال‌الملک آدمی بود اثرگذار اما به شیوه‌ی خودش. در انقلاب مشروطه به صورت مستقیم دست نداشت اما طرفدار آن بود. همچنین متونی از ژان ژاک روسو را ترجمه کرد که همسو با انقلاب مشروطه بودند. کمال‌الملک در اواخر عمرش چیزی را از دست داد که بیشتر از هرچیزی برای کارش به آن احتیاج داشت. یکی از چشمانش را. این یکی دیگر از ویژگی‌های عجیب دنیای روزمین است. گاهی ارزشمند‌ترین چیزها ازشان گرفته می‌شود. هنوز عامل اصلی این اتفاقات مشخص نیست. در نهایت علی‌رغم میل شخصی‌اش برای به خاک سپرده شدن در حسین‌آباد، به دلایلی نامعلوم در نیشابور دفن شد. اشتباهش این بود که سرنوشت پس از مرگش را به دست مردمان دنیای روزمین سپرد.