Dark designer

از زیروپدیا
پرش به: ناوبری، جستجو

هر جهان برای خلق شدن نیازمند یک Eru و جهانی شامل چندین دنیای موازی نیازمند Zoeru بود.

در نقطه صفر تکوینِ جهان های موازی، ذره ی زیر اتمی ای بود که هیچ فرقی با بقیه‌ی ذارت نداشت. وی نه تنها نمی‌دانست ذره است بلکه حتی نمی توانست از وجود باقی ذرات آگاه شود. پس از فراز و فرود های بسیار کیهان در تمامی آن دنیاها و بازی هایی که گرانش نقش به سزایی در آنها داشت، روزی/شبی در منظومه ای واقع در کناره های یک کهکشان، موجودیتی بر روی سیاره ای شکل گرفت- با توجه به هرکدام از دنیاهای موازی مذکور، نام و محل سیاره، منظومه و کهکشان موردنظری که این موجودیت در آن به وجود آمد، می تواند متفاوت باشد، رجوع شود به دایره المعارف دنیاهای موازی- موجودیتی که یکی از ذرات وجودی اش، آن ذره ی معمولی اولیه بود که در طی تکامل کیهان به ویژگی ای جادویی دست یافته و نیازمند یک جهش دیگر بود تا بتواند نقش آفرینی به سزایی در سرنوشت دنیاهای موازی به عهده بگیرد. اطلاعات دقیقی از همزادهای موجودیت موردنظر در جهان های سه بُعدی دیگر در دسترس نیست، اما موجودیت واقع در دنیای روزمین، یا به اختصار زمین، Zoeru ، که به علت فعالیت های پوششی خود در قالب طراح هزارتوهای نفس گیر، لقب Dark Designer را گرفت، به جهش مربوطه در DNA خود دست یافت و پس از آشنایی با Captain، ورود به اجتماع عبیدیون و ایجاد عبیدیمپایر مرکزی، فعالیت #جدی خود را در این زمینه آغاز کرد. وی با عبور از فرآیند پیچیده و طاقت فرسای جهش، تبدیل به Eruی شد که حقایق عجیب و قوی موجود بین دنیاهای موازی را در قالب داستان هایی به ظاهر فانتزی به تصویر می کشد و افراد را از طریق بازی های روزمینی با حقایق موجود پشت پرده آشنا می کند.

وی در تاریخ 3 ژانویه 2019، به امید دست یافتن به منابع قدرت تاریکی جهت به کارگیری آن ها در نجات دنیاها، وارد مرکز تاریک می شود .

مرکز تاریک

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با حقایق عجیب و قوی دنیاها و سوالاتی راجع به گرانش و المان های تاریک کیهانی به این ایمیل پیام دهید:

zoeru@obeid.ir